วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

สรุป Groupware

สรุป Groupware
  .การนำเอา Groupware มาใช้ให้ได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร การเมืองภายใน และกาต่อต้าจากพนักงานและผู้บริหาร ผู้เชียวชาญและนำการพัฒนาจะต้องมอบหมายผู้สนใจ Groupware ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เลือกโครงการนำร่อง กำหนดนิยามปัญหา และเลือก Groupware เช่น Lotus
Note หรือ Microsoft Exchange

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น