วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

Legacy Data คือ

ข้อมูลหลัก ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้มาแต่เดิมที่เก็บอยู่ในเครื่องเมนเฟรม

ฟังก์ชันของ Groupware

·        Electronic Mail
·         FAX
·         Voice Messaging
·         Internet Access
·         BBS (Bulletin Board System)
·         Personal Calendaring
·         Group Calendaring
·         Electronic Conferencing
·         Task Management
·         Desktop Video Conferencing
·         Database Access
·         Workflow routing หรือ Document Management System
·         Reengineering ปรับระบบงานการทำงานใหม่ ๆ
·         Electronic Form
·         Group Documents

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น